वास्तवमा त्यहाँ वेबसाइटहरु छन् विशेष लागि डिजाइन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार गर्न, विनिमय भाषिक ज्ञान छ । र यहाँ छ एक साइट गर्न विनिमय भाषा छ । एक विशाल संख्या को भाषा.

यो छैन खराब गर्न जर्मनी जाने — गर्न त्यहाँ कसैले भेट्न, जो बोल्छ जर्मन, त्यसपछि यो सम्भव हुनेछ गर्न उहाँलाई कुराकानी मा. तर तपाईं को लागि, म एक तरिका फेला सजिलो — म एक मित्र छ जो पनि एक सदस्य (सबैभन्दा हालै) को हाम्रो परियोजना, उहाँले बोल्छ जर्मन र म हुनेछ लाग्छ मन छैन तपाईं संग कुराकानी गर्न यो भाषा । पूरा मा फोरम वा डेटिङ साइटहरु.

न्यूनतम बातचीत लागि भाषा सिक्ने सबैभन्दा छ ।

About