यो, को पाठ्यक्रम, हुनेछ तपाईं विशिष्ट, तर मनमा राख्न सुझाव दिइएको माथि । जोगिन भन्ने शब्द बोल्न बारे तिमी को हो, यस्तो मजा, हेरचाह, वा अरू केहि

जे यो छ ।

About