दर्ता

यो नियम को मंच

एक खोज मा मंच. यो खण्ड सिर्जना भएको छ लागि प्रयोगकर्ता बीच संचार को वेबसाइट संग प्रत्येक अन्य । यहाँ तपाईं छलफल गर्न सक्छन् कुनै पनि विषय निर्दिष्ट विवरण मा, प्रत्येक मंच को सूत्रहरू. प्रश्न मा जर्मन भाषा, प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न मलाई (जुलिया), सम्भव छ मात्र बन्द शाखा प्याकेज को अभ्यास, जसको लागि पासवर्ड निर्दिष्ट गरिएको छ परिचय मा खरिद गरेका प्याकेज को अभ्यास. कृपया याद गर्नुहोस् कि प्रश्न खडा गर्न मा मलाई अन्य शाखा, उपचार हुन म छैन । यदि तपाईं छोड्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया, सुझाव वा टिप्पणी सन्दर्भमा फोरम र साइट मा सामान्य प्रयोग कृपया उपयुक्त सूत्र मदत र सहयोग छ ।

About