सुरु गर्न जर्मन सिक्न.

पहिलो शैक्षिक. बाँकी को प्रसारण हेर्न ।: ‘जर्मन लागि छ । पाठ हो । डेटिङ — जीवित अनलाइन’ सुरु छन् जर्मन सिक्न.

भ्लादिमिर ।

पहिलो शैक्षिक. बाँकी को प्रसारण हेर्न । सबै को सामग्री छ । देखि अनलाइन भिडियो होस्टिंग. क्षेत्र जर्मनी

About