हामी सबै सँगै ल्याउन मित्र र परिवार मा एक ठाउँ विनिमय समाचार छ । र त समूह भिडियो कल फ्री आफ्नो मोबाइल उपकरणमा, ट्याब्लेटको र कम्प्युटर उपलब्ध छ, यो कहिल्यै भन्दा सजिलो छ

आफ्नो टेलिफोन र प्रयोग गर्न सकिँदैन लागि आपतकालीन कल

About